Jsme volné sdružení uměleckých řemeslníků MAZÁČO, ovládáme široké spektrum uměleckých řemesel a to především štukatérství, kamenictví, restaurování, ale i užitou malbu s nám vlastní empatií a vysoce etickým vztahem k uměleckým hodnotám.

Co umíme

Nabízíme konzultace, vyhotovení a opravy v oblasti těchto tradičních uměleckých řemesel:
Jít do štukatérství

štukatérství

Venkovní štukové fasády, profily, sloupy, pilastry, maskarony, figurální a ornamentální detaily, profilovaná ostění, římsy a interiérové štukové dekorace.

Jít do Kamenictví

Kamenictví

Vytváříme umělecky náročnější portály, ostění, ozdobné vázy, veškeré odlitky z umělého kamene, umělý mramor a také terasářské práce.

Jít do Restaurování

Restaurování

Nabízíme kvalitní restaurátorské práce, obnovy štuku, kamene, původní polychromie, zlacení s důrazem na původní technologické postupy a historickou autenticitu s možností konzultací s odborníky z památkové péče.

O NÁS

Naší devízou je úzká spolupráce s akreditovanými restaurátory a historiky umění.

Naše sdružení umělců a uměleckých řemeslníků Mazáčo, nazvané jménem velkého umělce z počátků italské renesance Tommasa di Giovanni di Simone Guidi, známého však jako Masaccio, se zaměřuje na štukatérství, kamenictví a restaurování nebo opravy štukových či kamenických prvků.

Členové sdružení, mající rozsáhlé zkušenosti s opravami a restaurováním historických budov a děl, sice nejsou licencovanými restaurátory, ale s akreditovanými restaurátorskými dílnami úzce spolupracují. V souladu s jejich doporučenými technologickými postupy klademe důraz na kvalitu provedení a historickou autenticitu.

Pokud máte záměry opravit starou krásnou fasádu domu nebo štukové dekorace v interiérech, obnovit poničené kamenné portály, ostění oken či jiné kamenické detaily, aniž by se realizace týkala nemovitostí, zapsaných v rejstříku kulturních památek ČR, pak jsme ti, které hledáte.

Reference

ŠTUKATÉRSTVÍ

Jednou z oblastí naší činnosti je štukatérství, starobylé umělecké odvětví na pomezí architektury a kamenických prací.
Specializujeme se na zhotovování, opravy a restaurování venkovních tažených fasádních profilů, tektonických prvků – sloupů, pilastrů i složitějších a umělecky náročných dekorací, jako jsou maskarony, figurální a ornamentální detaily, profilovaná ostění, dekorativně provedené římsy.

Naše nabídka zahrnuje i zhotovení interiérových štukových dekorací na klenbách, stropech a stěnách. Při realizacích používáme osvědčené techniky původního štukatérského řemesla – tažené profily nebo ruční výroba forem a odlitků.

KAMENICTVÍ

Druhým oborem, kterému se věnuje naše sdružení, jsou kamenické práce. Naše široká nabídka zahrnuje umělecky náročnější portály, ostění, balkony, krby, schodiště, nádrže fontán a náhrobky.

Před každou realizací nabízíme konzultace, týkající se výběru materiálů, možností a způsobu provedení. Vytváříme také kopie a repliky kamenických děl, které je s ohledem na jejich památkovou hodnotu nutné nahradit novodobým materiálem, případně kopie určené pro historické muzejní expozice.

RESTAUROVÁNÍ

Při obnově štukových i kamenických prvků na historických stavbách nabízíme restaurátorské práce technologicky a kvalitativně odpovídající uměleckohistoricky náročným obnovám pod dohledem památkové péče.

V případě ztráty většiny původních prvků jsme schopni vyrobit jejich repliky či navrhnout a realizovat jejich doplnění v souladu s celkovým konceptem původního uměleckého či architektonického záměru.

Kromě samotné obnovy štuku a kamene jsme schopni obnovit historickou realizaci i s původní polychromií nebo zlacením. V této souvislosti můžeme zajistit konzultace s odborníky z památkové péče, akreditovanými restaurátory či historiky umění.

KONTAKTY

MgA. Pavel Matyska


+420 608 584 250
matyska.p@seznam.cz

Tomáš Petržela


+420 777 652 667
mr.zilka@gmail.com